AUTORISION

Autoriseret Rockwool Indblæsningsfirma

En korrekt og effektiv isolering afhænger dels af materialet, dels af arbejdets udførelse

Rockwool A/S stiller storekrav til udførelsen af isoleringsarbejdet. Kun få udvalgte firmaer har efter en grundig uddannelse fået autorisation til indblæsning af Rockwool stenuld.

De autoriserede indblæsningsfirmaer er underkastet en løbende stikprøvekontrol fra Rockwool A/S og er medlem af Indblæsernes Garantifond, som omfatter indblæsning af hulmur og etageadskillelser.